Spółki Ltd

Spółki Limited - ogólne informacje

1. Podstawy
Spółka Limited (Ltd) jest jednym z najpopularniejszych typów spółek w Wielkiej Brytanii. Stanowi najczęstszy wybór dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz startupów ze względu na swoją elastyczność i korzyści podatkowe. 

2. Założenie spółki Ltd
Założenie spółki Ltd jest stosunkowo prostym procesem. Wymaga zgłoszenia spółki do Companies House – brytyjskiego rejestratora spółek. Spółka musi posiadać co najmniej jednego dyrektora (może to być osoba fizyczna) oraz jednego akcjonariusza, który może być również dyrektorem. Kapitał zakładowy spółki może być bardzo niski – minimalny wynosi 1 funta.

3. Odpowiedzialność akcjonariuszy
Jedną z najważniejszych cech spółek Ltd jest ograniczenie odpowiedzialności akcjonariuszy do wysokości wniesionego kapitału. Oznacza to, że akcjonariusze nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za długi i zobowiązania spółki. To zabezpieczenie sprawia, że spółka Ltd jest popularnym wyborem dla wielu przedsiębiorców.

4. Nazwa spółki
Nazwa spółki musi być unikalna i nie może być już używana przez inną zarejestrowaną firmę. Musi również zawierać oznaczenie “Limited” lub skrót “Ltd”.

5. Rola dyrektorów i akcjonariuszy
Dyrektorzy spółki Ltd są odpowiedzialni za zarządzanie codziennymi działaniami firmy i reprezentowanie jej interesów. Akcjonariusze, z kolei, są właścicielami spółki i uczestniczą w podziale zysków w postaci dywidendy. Istnieje możliwość, że jedna osoba pełni rolę zarówno dyrektora, jak i akcjonariusza.

6. Publikacja informacji
Spółki Ltd mają obowiązek publikacji pewnych informacji w Companies House, w tym sprawozdania finansowe, informacje o dyrektorach, akcjonariuszach, kapitale zakładowym i adresie firmy. Te informacje są dostępne publicznie.

7. Opodatkowanie
Spółki Ltd korzystają z korzystnych stawek podatkowych, które sprawiają, że są bardziej opłacalne w porównaniu z innymi formami spółek, takimi jak spółka akcyjna (plc). Istnieje podatek dochodowy od zysków spółki (Corporate Tax), a także podatek od dywidend (Dividend Tax) dla akcjonariuszy, ale stawki te są często niższe niż w przypadku innych spółek.

8. Kapitał własny
Kapitał spółki składa się z akcji, które mogą być sprzedawane prywatnie, ale nie mogą być publicznie oferowane na giełdzie. Kapitał własny jest często używany jako wskaźnik wiarygodności i stabilności finansowej spółki.

9. Rozwiązanie spółki
Rozwiązanie spółki Ltd może nastąpić w wyniku bankructwa, decyzji akcjonariuszy lub przez inny tryb ustawowy. W takim przypadku, aktywa spółki są wykorzystywane do spłacenia wierzycieli, a pozostałe środki rozdzielane między akcjonariuszy.

10. Korzyści i ograniczenia
Korzyścią spółki Ltd jest ograniczenie odpowiedzialności akcjonariuszy, korzystne opodatkowanie, prostota zakładania i możliwość pozyskiwania kapitału od inwestorów. Jednakże, spółki Ltd mają obowiązek publikacji informacji finansowych i ujawniania danych w rejestrze, co może być uważane za niekorzystne dla niektórych przedsiębiorców.

W skrócie, spółki Ltd w Wielkiej Brytanii są popularnym wyborem ze względu na swoją elastyczność, korzyści podatkowe i ograniczenie odpowiedzialności akcjonariuszy. Przed założeniem spółki Ltd warto skonsultować się z ekspertem prawnym i finansowym, aby upewnić się, że jest to odpowiednia forma prowadzenia działalności gospodarczej.

Dołącz do grona naszych klientów 🎈

Oferujemy pełen pakiet usług księgowych nie delegując zadań do firm zewnętrznych