Spolki Ltd - Benefit in Kind

Benefit in Kind - ogolne informacje

1Benefit in Kind (BiK) to termin używany w Wielkiej Brytanii na określenie korzyści lub świadczeń, które pracownik otrzymuje od pracodawcy poza wynagrodzeniem gotówkowym. BiK stanowi często element wynagrodzenia pracownika i jest podlega opodatkowaniu przez HM Revenue and Customs (HMRC). Działa to również na zasadzie opodatkowania spółek LTD, które zapewniają swoim pracownikom takie korzyści.

Przykłady korzyści lub świadczeń, które mogą być uważane za BiK w spółce LTD w Wielkiej Brytanii, to m.in.:

a) Samochody firmowe: Jeśli pracownik korzysta z samochodu służbowego również do celów prywatnych, to wartość tego korzystania stanowi BiK.

b) Zniżki na produkty lub usługi: Jeśli pracownik otrzymuje zniżki na produkty lub usługi, które dostarcza firma, to wartość tych zniżek może być traktowana jako BiK.

c) Mieszkanie służbowe: Przekazanie pracownikowi mieszkania na cele służbowe lub zamieszkanie pracownika w nieruchomości firmy może być uważane za BiK.

d) Kredyty pracownicze: Otrzymanie kredytu pracowniczego z preferencyjnym oprocentowaniem może stanowić BiK.

Sposoby Kalkulacji Benefit in Kind:
Kalkulacja BiK może być skomplikowana i zależy od rodzaju korzyści oraz wartości, jaką stanowią. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów sposobów kalkulacji BiK w spółce LTD:

a) Samochód firmowy:
– Wartość BiK jest obliczana na podstawie ceny samochodu oraz emisji CO2.
– Wartość ta jest następnie mnożona przez procent związany z emisją CO2.
– Ostateczny wynik stanowi podstawę do obliczenia opodatkowania dla pracownika.

b) Mieszkanie służbowe:
– Wartość BiK dla mieszkania jest obliczana na podstawie czynszu rynkowego oraz innych kosztów związanych z nieruchomością.
– Wartość ta jest mnożona przez współczynnik określony przez HMRC.
– Wynik stanowi podstawę do opodatkowania.

c) Zniżki na produkty/usługi:
– Wartość BiK może być obliczana na podstawie różnicy między ceną rynkową produktu/usługi a ceną, którą pracownik płaci.
– Ta różnica stanowi podstawę do opodatkowania.

d) Kredyty pracownicze:
– Wartość BiK dla kredytu pracowniczego to różnica między oprocentowaniem, jakie pracownik płaci, a rynkowym oprocentowaniem.
– Ta różnica stanowi podstawę do obliczenia opodatkowania.

Pracodawca jest zobowiązany do obliczania i wypłacania podatku z tytułu BiK za pracowników. Wypłacony podatek jest przekazywany do HMRC. Dodatkowo, pracownik może być zobowiązany do złożenia rocznej deklaracji podatkowej, w której uwzględnia się korzyści otrzymane w formie BiK.

Benefit in Kind a payslip

 

Tak, w Wielkiej Brytanii Benefit in Kind (BiK) jest zazwyczaj ujawniany na payslipie pracownika. Pracodawca ma obowiązek informować pracowników o wartości i rodzaju korzyści lub świadczeń, które są traktowane jako BiK. Te informacje powinny być zawarte w payslipie lub oświadczeniu podatkowym pracownika.

W przypadku gdy pracownik otrzymuje korzyść lub świadczenie, które podlega opodatkowaniu jako BiK, na payslipie mogą zostać uwzględnione następujące informacje:

1. **Wartość Benefit in Kind:** Payslip może zawierać wartość korzyści lub świadczenia, które pracownik otrzymuje od pracodawcy. Jest to zazwyczaj wartość rynkowa lub wartość użyteczności dla pracownika.

2. **Rodzaj korzyści:** Payslip może wskazywać, jaki rodzaj korzyści lub świadczenia został udzielony pracownikowi. Może to być na przykład informacja o samochodzie firmowym, mieszkanie służbowe czy zniżkach na produkty/usługi.

3. **Informacje podatkowe:** Pracodawca może również uwzględnić informacje dotyczące opodatkowania BiK. Może to obejmować informacje o zastosowanym procentowym opodatkowaniu i sposobie obliczenia opodatkowania.

4. **Suma wynagrodzenia:** Wartość Benefit in Kind może być dodawana do wynagrodzenia gotówkowego, aby uzyskać całkowitą kwotę, którą pracownik otrzymuje.

Przy wydawaniu payslipów pracodawca ma obowiązek zapewnić przejrzyste informacje dotyczące wszelkich korzyści lub świadczeń, które są uważane za BiK. Jest to ważne zarówno dla pracowników, aby mieli pełną wiedzę o swoim wynagrodzeniu, jak i dla celów podatkowych, aby wszystkie zobowiązania podatkowe były prawidłowo monitorowane i opodatkowane.

Benefit in Kind a formularz P11d

Tak, jeśli pracodawca udziela pracownikom korzyści lub świadczeń, które są uważane za Benefit in Kind (BiK), to w większości przypadków będzie musiał wypełnić formularz P11D. Formularz P11D jest oficjalnym dokumentem, który służy do zgłaszania informacji o korzyściach i świadczeniach w naturze, jakie pracownicy otrzymują od pracodawcy poza wynagrodzeniem gotówkowym. Pracodawca jest zobowiązany do złożenia formularza P11D do HM Revenue and Customs (HMRC).

Formularz P11D zawiera informacje o różnych rodzajach korzyści lub świadczeń, takich jak samochody firmowe, mieszkania służbowe, zniżki na produkty/usługi, kredyty pracownicze itp. Pracodawca musi podać wartość tych korzyści oraz wszelkie inne istotne informacje, takie jak informacje identyfikacyjne pracowników, którzy otrzymali te korzyści.

Warto jednak pamiętać, że istnieją pewne korzyści i świadczenia, które są wyłączone z obowiązku zgłaszania na formularzu P11D. Przykłady to m.in. korzyści, które są związane z pracą w miejscu stałym lub korzyści, które są powszechnie dostępne dla pracowników.

Wnioskiem jest, że jeśli pracodawca udziela pracownikom korzyści lub świadczeń w naturze, które są uważane za BiK, to istnieje obowiązek wypełnienia formularza P11D i przekazania odpowiednich informacji do HMRC. Formularz P11D pozwala HMRC na właściwe monitorowanie i opodatkowanie tych korzyści, a także umożliwia pracownikom uzyskanie rzetelnych informacji o swoim wynagrodzeniu.

 

Let’s work together on your next project. 🎈

Call to action (CTA) is a marketing term for any device designed to prompt an immediate response or encourage an immediate sale.