Self-employed w przypadku zgonu

Co w przypadku zgonu osoby self-employed ?


W Wielkiej Brytanii zamknięcie działalności self-employed w przypadku zgonu może być skomplikowanym procesem, ale poniżej przedstawiam ogólne kroki, które mogą być podjęte w takiej sytuacji.

  1. Powiadomienie HM Revenue and Customs (HMRC): Pierwszym krokiem jest poinformowanie HMRC o zakończeniu działalności self-employed z powodu śmierci. Można to zrobić, kontaktując się z HMRC telefonicznie lub za pomocą odpowiedniego formularza online.
  2. Uregulowanie podatków: Jeśli śmierć przedsiębiorcy miała miejsce w trakcie roku podatkowego, konieczne może być sporządzenie zeznania podatkowego za okres do dnia zakończenia działalności. Należy również uregulować wszelkie zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa.
  3. Skompletowanie dokumentacji finansowej: Należy zebrać wszystkie dokumenty dotyczące działalności, takie jak faktury, umowy, zapisy księgowe, aby ułatwić proces zamknięcia działalności i ewentualne audyty podatkowe.
  4. Rozliczenie z dłużnikami i wierzycielami: Należy uregulować wszelkie zobowiązania finansowe, takie jak płatności wobec dostawców, wierzycieli, czy kontrahentów. W niektórych przypadkach może to wymagać uzyskania pomocy prawnej.
  5. Sprzedaż lub przeniesienie działalności: W przypadku, gdy przedsiębiorstwo jest rentowne lub posiada wartość, można rozważyć sprzedaż lub przeniesienie go na inną osobę, taką jak spadkobiercy, partnerzy biznesowi itp.
  6. Rozwiązanie zatrudnienia: Jeśli działalność self-employed zatrudniała pracowników, konieczne może być rozwiązanie ich umów w sposób zgodny z przepisami prawa pracy.
  7. Zgłoszenie działań do Companies House: Jeśli działalność jest zarejestrowana jako spółka lub ma inne powiązania z Companies House, może być wymagane zgłoszenie zakończenia działalności.

Pamiętaj, że każdy przypadek może być inny, a powyższe kroki są ogólnymi wskazówkami. Skonsultowanie się z profesjonalistą pomoże upewnić się, że wszystkie wymagane procedury są zrealizowane poprawnie i zgodnie z brytyjskim prawem podatkowym i handlowym.

Let’s work together on your next project. 🎈

Call to action (CTA) is a marketing term for any device designed to prompt an immediate response or encourage an immediate sale.