Self-employed przyklad kalkulacji podatku

Przykład kalkulacji podatku i NIC (National Insurance Contributions) dla osoby samozatrudnionej o przychodach w wysokości 30,000 funtów i kosztach uzyskania przychodu wynoszących 12,000 funtów:

Przychód brutto: £30,000

Koszty uzyskania przychodu: £12,000

Przychód netto (po odliczeniu kosztów): £30,000 – £12,000 = £18,000

Obliczenie podatku Income Tax:

Personal Allowance (w 2023/2024 r.): £12,570

Podstawa opodatkowania (przychód netto minus osobiste zwolnienie): £18,000 – £12,570 = £5,430

Stawka podatku dla tego przedziału wynosi 20%. Wiec podatek wynosi: £5,430 * 20% = £1,086

Obliczenie składek na ubezpieczenie spoleczne (NIC):

NIC Class 2 (obowiazkowe, jesli obrót przekracza £6,515 w 2023/2024 r.): £3.05 tygodniowo

W roku jest 52 tygodnie, wiec roczny koszt NIC Class 2 to: £3.05 * 52 = £158.60

NIC Class 4:

Stawka na przychód netto od £9,570 do £50,270: 9%

Stawka na przychód netto powyżej £50,270: 2%

Obliczmy składki na NIC Class 4:

Na nadwyżkę (£18,000 – £9,570): £8,430 * 9% = £758.70

Podsumowanie:

Podatek Income Tax: £1,086

Składki NIC: £758.70

Łączny podatek i składki NIC: £1,086 + £758.70 = £1,844.70

Podane powyżej liczby sa jedynie przykładem i nalezy je dostosować do aktualnych stawek podatkowych i składkowych dla danego roku podatkowego. Warto równiez zwrócic się do doradcy podatkowego w celu zrozumienia konkretnych wymogów i odliczen, które mogą dotyczyć danej osoby samozatrudnione

Let’s work together on your next project. 🎈

Call to action (CTA) is a marketing term for any device designed to prompt an immediate response or encourage an immediate sale.