Self employed

Rejestracja działalności self-employed w Wielkiej Brytanii

Działalność self-employed, zwana także samozatrudnieniem, to forma pracy, w której osoba pracuje na własny rachunek i jest odpowiedzialna za swoje finanse i podatki. Aby rozpocząć działalność self-employed w Wielkiej Brytanii, należy podjąć kilka kroków:

Wybór struktury prawnej: Samozatrudnienie jest najprostsza forma działalności, jednak można również zarejestrować jednoosobowa działalność gospodarcza (sole trader) lub spółkę typu partnership.

Rejestracja podatkowa: W celu rozpoczecia dzialalnosci self-employed, należy zarejestrowac sie w urzedzie podatkowym (HM Revenue & Customs) jako self-employed.

National Insurance Number (NINO): Osoba musi posiadać numer ubezpieczenia spolecznego (National Insurance Number), co umozliwia płacenie składek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne.

VAT (Value Added Tax): Jeśli przewiduje się, ze obrót przekroczy określony próg, warto rozwazyc zarejestrowanie sie jako platnik VAT.

Wady i zalety dzialalnosci self-employed

Wady:

Odpowiedzialnosc: Samozatrudnienie oznacza indywidualna odpowiedzialnosc za działalnosc, co moze wplywac na prywatne finanse w przypadku zadłużenia.

Brak zabezpieczen socjalnych: Osoby self-employed nie korzystają z takich samych zabezpieczen socjalnych jak pracownicy etatowi, co moze być problematyczne w przypadku choroby czy bezrobocia.

Brak stabilnosci dochodów: Przychody w dzialalnosci self-employed moga byc niestabilne, zwłaszcza na poczatku, co wymaga dyscypliny finansowej.

Zalety:

Samodzielność: Samozatrudnienie daje mozliwosc samodzielnego zarzadzania dzialalnoscia, decydowania o godzinach pracy i wyborze klientów.

Podatki: Mozliwosc wykorzystania rozmaitych ulg i odliczen podatkowych, co moze zmniejszyc obciazenie podatkowe.

Kwalifikowalnosc do składki na emeryturę: Osoby self-employed nadal moga oplacac składki na emeryturę i kwalifikowac sie do świadczeń emerytalnych.

Opodatkowanie w dzialalnosci self-employed

Osoby self-employed sa odpowiedzialne za oplacanie roznych rodzajów podatków, w tym:

Income Tax: Podatek od dochodów osobistych, który jest odprowadzany rocznie i zalezy od wysokosci zarobków.

National Insurance Contributions (NIC): Składki na ubezpieczenie spoleczne, które pozwalaja na dostęp do świadczeń zdrowotnych, emerytalnych i socjalnych.

VAT: Jesli obrót przekroczy okreslony próg (obecnie £85,000), trzeba rozważyć rejestrację jako platnik VAT i odprowadzanie tej daniny.

Osobista odpowiedzialnosc

W dzialalnosci self-employed, osoba jest osobiscie odpowiedzialna za swoje dzialania. Oznacza to, ze moze ponosic konsekwencje finansowe za zobowiazania dzialalnosci, takie jak zadluzenie lub straty finansowe. W niektórych przypadkach, jak w jednoosobowej działalności gospodarczej, nie ma separacji miedzy osobą prowadzącą dzialalnosc a dzialalnoscia samą w sobie, co powoduje, ze ryzyko osobistej odpowiedzialnosci jest wyzsze.

Zamykanie dzialalnosci

Zamykanie dzialalnosci self-employed moze byc stosunkowo proste. Wlasciciel musi wypelnic odpowiednie formularze i powiadomic urzad podatkowy o zamknięciu dzialalnosci. Nalezy równiez uregulowac wszelkie zobowiazania finansowe i podatkowe. W przypadku, gdy dzialalnosc zostala zarejestrowana jako jednoosobowa działalnosc gospodarcza lub spólka typu partnership, odpowiedzialnosc za zobowiazania może pozostac u wlasciciela po zamknięciu dzialalnosci.

Dolacz do grona naszych klientow 🎈

Oferujemy pełen pakiet usług księgowych nie delegując zadań do firm zewnętrznych