Przenies firme do UK

Zalety i korzysci przeniesienia firmy

Wielka Brytania jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc na świecie do zakładania i prowadzenia firmy, zarówno dla przedsiębiorców brytyjskich, jak i zagranicznych. Przeniesienie firmy do Wielkiej Brytanii niesie za sobą wiele korzyści i przywilejów, które mogą znacząco wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa. W poniższym tekście skupimy się na głównych aspektach, które przemawiają za przeniesieniem firmy do Wielkiej Brytanii.

Sprzyjające Warunki Biznesowe

1. Niski Podatek Korporacyjny: Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za przeniesieniem firmy do Wielkiej Brytanii jest stosunkowo niski poziom podatku korporacyjnego. Aktualnie wynosi on 19%, a planowane jest dalsze obniżenie do 17%, co sprawia, że Wielka Brytania jest jednym z najbardziej konkurencyjnych krajów pod względem opodatkowania przedsiębiorstw.

2. Łatwość Zakładania Firmy: Procedura zakładania spółki Ltd w Wielkiej Brytanii jest stosunkowo prosta i nie wymaga fizycznego przebywania w kraju. Można to zrobić zdalnie, co jest ogromnym udogodnieniem.

3. Rozwinięta Infrastruktura Finansowa: Londyn to jedno z najważniejszych centrów finansowych na świecie. Przedsiębiorcy mają dostęp do szerokiej gamy usług finansowych, co ułatwia zarządzanie finansami firmy.

Ochrona Przed Polskim Urzędem Skarbowym

1. Podwójne Opodatkowanie: Wielka Brytania ma wiele umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z innymi krajami, co pomaga uniknąć opodatkowania tych samych dochodów w dwóch krajach. Dla przedsiębiorstw prowadzących międzynarodową działalność jest to kluczowe.

2. Odpowiednia Struktura Prawna: Wybierając odpowiednią strukturę prawna dla firmy w Wielkiej Brytanii, można efektywnie planować opodatkowanie i minimalizować ryzyko konfliktów podatkowych z Polską.

Inne Korzyści i Przywileje

1. Brak Obowiązku Płacenia ZUS: Przedsiębiorcy prowadzący spółki Ltd w Wielkiej Brytanii nie są zobowiązani do płacenia składek ZUS w Polsce. To ogromna ulga finansowa, zwłaszcza dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

2. Wizerunek Firmy: Międzynarodowa reputacja Wielkiej Brytanii i jej korporacyjnych struktur prawnych przyczyniają się do bardziej prestiżowego wizerunku firmy. To może być ważne, zwłaszcza w kontekście współpracy z partnerami międzynarodowymi.

3. Legalność i Pełne Dostosowanie do Przepisów: Przeniesienie firmy do Wielkiej Brytanii to pełne i legalne rozwiązanie, które zapewnia przedsiębiorcom pewność co do przestrzegania przepisów i unikania nielegalnych praktyk.

Podsumowując, przeniesienie firmy do Wielkiej Brytanii niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak niskie podatki, ochrona przed konfliktami podatkowymi z Polską, zwolnienie z obowiązku płacenia ZUS, prestiżowy wizerunek firmy i legalność działań. 

Jednakże, przed podjęciem decyzji, zawsze zaleca się skonsultowanie się z ekspertem ksiegowym, aby dostosować rozwiązanie do konkretnych potrzeb i celów biznesowych przedsiębiorstwa.

Let’s work together on your next project. 🎈

Call to action (CTA) is a marketing term for any device designed to prompt an immediate response or encourage an immediate sale.