Self employed wystawienie faktury

Wystawienie pierwszej faktury jako osoba self-employed moze wydawac się skomplikowane, ale z odpowiednimi krokami jest to zadanie łatwe do wykonania. Oto kroki, które nalezy podjac, aby wystawic pierwsza fakture:

 1. Dane firmy: Wprowadz na fakturze swoje dane jako osoby self-employed, w tym imię i nazwisko lub nazwę działalności oraz adres.
 2. Numer referencyjny: O ile masz przyznany numer referencyjny, na przykład Unique Taxpayer Reference (UTR), wpisz go na fakturze. Nie jest to wymagane, ale moze byc uzyteczne dla twoich klientów.
 3. Numer faktury: Nadaj unikalny numer faktury. Moze to byc kombinacja liczb lub litery, np. SE001, SE002, itp.
 4. Data wystawienia: Wskaz datę, w której faktura zostaje wystawiona.
 5. Dane klienta: Podaj dane swojego klienta, w tym nazwę firmy (jeśli dotyczy), adres i wszelkie informacje, które pomogą zidentyfikować klienta.
 6. Opis usług lub towarów: Dokładnie opisz usługi lub towary, które świadczyłeś lub dostarczyłeś klientowi.
 7. Kwota faktury: Podaj kwotę do zapłaty, która odzwierciedla całkowity koszt usług lub towarów, wraz z podatkiem VAT (jeśli jesteś zarejestrowany jako platnik VAT).
 8. Termin płatności: Wskaz jasno, do kiedy klient powinien uregulowac płatność. To moze być na przykład 14 dni od daty wystawienia faktury
 9. Zasady płatności: W przypadku faktur powyżej okreslonej kwoty lub ustalonych warunków płatności, mozesz wprowadzic informacje dotyczące metod płatności i danych bankowych.
 10. Podpis: Mozesz wstawic podpis jako potwierdzenie wystawienia faktury.
 11. Kopia faktury: Zachowaj kopię faktury dla swoich akt.

Pamietaj, ze wystawienie faktury to tylko pierwszy krok. Warto równiez śledzic płatności i zapewnic, że klient otrzymal fakturę i dokonał płatności zgodnie z ustalonymi warunkami. Przechowuj kopie wszystkich wystawionych faktur w celu celów podatkowych i dla własnego porządku.

Let’s work together on your next project. 🎈

Call to action (CTA) is a marketing term for any device designed to prompt an immediate response or encourage an immediate sale.